Strona główna » Baza wiedzy

Baza wiedzy

Przed Państwem jedyna w Polsce baza wiedzy na temat humanizacji medycyny. Znajduje się tutaj ponad 50 materiałów wideo z opisami. Poniżej przybliżamy i polecamy kilkadziesiąt publikacji książkowych i cyfrowych, dzięki którym można zgłębić wiedzę na temat humanizacji medycyny. Serdecznie zachęcamy do korzystania z bazy wiedzy i rozpowszechniania jej wśród osób potencjalnie zainteresowanych tematyką humanizacji medycyny. Korzystanie z tego działu jest bardzo ważne, ponieważ pozwala zdobyć wiedzę na temat humanizacji medycyny i wpływać na zmiany w obecnym modelu opieki zdrowotnej.

Zalecenia lekarza

Clinical decision-making: Patients’ preferences and experiences

Celem artykułu było określenie zgodności pomiędzy preferowanym przez pacjentów stylem podejmowania decyzji klinicznych a stylem, którego zwykle doświadczali oraz czy ta zgodność była związana ze statusem społeczno-ekonomicznym i / lub postrzeganą jakością opieki...

Neuroetyka

Sex differences and neuroethics

Dotychczasowe dyskusje w dziedzinie neuroetyki ignorowały stale rosnącą neuronaukową interpretację różnic płciowych w mózgach. Jeśli rzeczywiście istnieją znaczące różnice w mózgach mężczyzn i kobiet oraz w mózgach chłopców i dziewcząt, konsekwencje etyczne i...

It Is Time to Expand the Scope and Reach of Neuroethics

W istocie istnieje coraz większa potrzeba współpracy między neuroetyką a neuronauką, aby lepiej identyfikować i analizować kwestie etyczne, które pojawiają się w badaniach nad mózgiem. Równie ważna jest jednak ich współpraca w dostarczaniu niezbędnych pojęciowych...

The New Ethics of Neuroethics

Według znanego rozróżnienia, neuroetyka obejmuje neuronaukę etyki i etykę neuronauki. W neuroetyce te dwie części wywołały odrębne kierunki dochodzeń, i nie było dyskusji na temat tego, jak te dwie części się pokrywają. W niniejszym artykule autor stara się nawiązać...

The Need for a Conceptual Expansion of Neuroethics

W „Neuroethics at 15: The Current and Future Environment for Neuroethics” grupa zadaniowa ds. pojawiających się problemów przedstawia przegląd aktualnych i przyszłych tematów neuroetyki oraz przewidywalnych wyzwań, przed którymi stanie ta dziedzina. Autorzy zauważają,...

Prawa pacjenta

Telemedycyna w Polsce – aspekty prawne, medyczne i etyczne

Telemedycyna, jako forma udzielania świadczeń zdrowotnych, niewątpliwie ułatwia kontakt lekarza z pacjentem, ale niesie ze sobą także pewne zagrożenia wynikające z braku osobistego badania fizykalnego. Artykuł ma na celu przedstawienie wieloletnich standardów prawnych...

Postęp telepsychiatrii związany ze stanem pandemii COVID-19

W artykule przedstawiono wywołane pandemią COVID-19 postępy, ograniczenia i potencjalne wyzwania w obszarze telepsychiatrii na świecie i w Polsce. Pandemia jako zbiorowe doświadczenie społeczne doprowadziła do licznych negatywnych skutków, ale równocześnie przyczyniła...

Specyfika zachowań e-pacjentów w Internecie,

W okresie ostatnich kilkunastu lat zachowania pacjentów uległy zmianie. Przede wszystkim dotyczą one sposobu dostępu i korzystania z usług zdrowotnych. Internet pozwala pacjentom dokonywać najkorzystniejszych z ich punktu widzenia wyborów nie tylko usług zdrowotnych,...