Strona główna » Baza wiedzy » Zalecenia lekarza » Do patients wish to be involved in decision making in the consultation? A cross sectional survey with video vignettes

Do patients wish to be involved in decision making in the consultation? A cross sectional survey with video vignettes

16 grudnia 2022

Celem artykułu było określenie preferencji pacjentów do wspólnego lub ukierunkowanego stylu konsultacji w części decyzyjnej konsultacji ogólnej. Pacjenci różnie preferowali udział w podejmowaniu decyzji podczas konsultacji. W analizie regresji wielorakiej stwierdzono, że preferencje pacjentów były niezależnie przewidywane przez obserwowany problem (pacjenci z problemami fizycznymi preferowali podejście ukierunkowane), wiek pacjentów (pacjenci w wieku 61 lat lub starsi częściej preferowali podejście ukierunkowane), społeczne klasa społeczna (klasy społeczne I i II częściej preferowały wspólne podejście) i status palenia (palacze częściej wolą wspólne podejście). Pacjenci mogą różnić się chęcią udziału w podejmowaniu decyzji podczas konsultacji. Chociaż wydaje się, że zróżnicowanie to zależy od występującego problemu, wieku, klasy społecznej i statusu palenia, skojarzenia te nie są  stałe. Lekarze potrzebują umiejętności, wiedzy swoich pacjentów i czasu, aby określić, w jakich sytuacjach, z jakimi chorobami i na jakim poziomie ich pacjenci chcą brać udział w podejmowaniu decyzji.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0738399106002291?via%3Dihub