Strona główna » Publikacje » Publikacje polskie » Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem

Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem

15 stycznia 2023

Książka skupia się na problemie kulturowych barier w opiece zdrowotnej, które powstają w wyniku globalizacji i migracji. Autorzy podkreślają ważność przygotowania personelu medycznego do pracy z pacjentami pochodzącymi z różnych kultur i religii, którzy mogą mieć odmienne potrzeby i oczekiwania. Wskazują również na konieczność zrozumienia zaplecza kulturowego pacjenta oraz dostosowania swojego podejścia do jego potrzeb. Książka zwraca uwagę na problem różnorodności językowej i proponuje rozwiązania, takie jak opracowanie procedur normujących przyjęcie pacjenta obcojęzycznego, co ma zwiększyć bezpieczeństwo i skuteczność leczenia.

Książka „Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem” pod redakcją Katarzyny B. Głodowskiej, Ewy Baum, Rafała Staszewskiego, Ewy Murawskiej.