Strona główna » Publikacje » Publikacje polskie » Duchowe uwarunkowania opieki nad pacjentem

Duchowe uwarunkowania opieki nad pacjentem

15 stycznia 2023

Monografia skupia się na znaczeniu wymiaru duchowego dla pozytywnego przebiegu procesu terapeutycznego. Jej celem jest uświadomienie członkom personelu medycznego, zaangażowanego w organizowanie i sprawowanie opieki nad pacjentem, jak ważna jest opieka duchowa. Monografia zawiera teoretyczną część, wprowadzającą do problematyki duchowości, część z różnymi wymiarami opieki duchowej nad pacjentem, wywiady z autorytetami z różnych kręgów religijnych oraz część praktyczną z wskazówkami dotyczącymi formułowania pytań. Jest przeznaczona dla personelu medycznego i studentów medycyny.

Książka „Duchowe uwarunkowania opieki nad pacjentem” pod redakcją Ewy Baum, Arkadiusza Nowaka, Marii Nowosadko, Katarzyny B. Głodowskiej.