Humanizacja medycyny a etyka badawcza

Humanizacja medycyny a etyka badawcza

Etyka badawcza w medycynie to zbiór zasad i wytycznych, które mają na celu zapewnienie, że badania naukowe nad ludźmi są prowadzone w sposób odpowiedzialny, szanujący godność, prawa i dobro uczestników. Jest to fundament, na którym opiera się humanizacja medycyny,...
Wpływ psychologii zdrowia na humanizację medycyny

Wpływ psychologii zdrowia na humanizację medycyny

Psychologia zdrowia jest dziedziną psychologii, która skupia się na badaniu i zrozumieniu wpływu czynników psychologicznych na zdrowie i zachowanie zdrowotne jednostek oraz społeczeństw. Stanowi ona nieodłączną część dzisiejszego systemu opieki zdrowotnej, a jej rola...