Strona główna » Aktualności » Rola dokumentacji medycznej w humanizacji medycyny

Rola dokumentacji medycznej w humanizacji medycyny

7 września 2023

Medycyna, jako dziedzina nauki i praktyki, wymaga precyzyjności, skrupulatności i odpowiedzialności. Kluczową rolę w tym kontekście odgrywa dokumentacja medyczna, która stanowi istotny element zarządzania procesem leczenia i opieki nad pacjentem. Jednak w kontekście nowoczesnej medycyny, która coraz częściej zwraca uwagę na humanizację swojego podejścia, dokumentacja medyczna pełni nie tylko rolę administracyjną. Jest również kluczowym elementem umożliwiającym świadczenie usług zdrowotnych zgodnie z zasadą „pacjent na pierwszym miejscu”.

Dokumentacja medyczna: definicja i cel

Dokumentacja medyczna obejmuje wszelkiego rodzaju zapisy, które są tworzone podczas świadczenia usług zdrowotnych, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Zawiera informacje o stanie zdrowia pacjenta, diagnozach, planach leczenia, reakcjach na leki, wynikach badań, a także notatki o spotkaniach z pacjentem i wyrażonych przez niego obawach lub preferencjach.

Cel dokumentacji medycznej jest wieloraki. Na poziomie praktycznym, służy do utrzymania ciągłości opieki, wspierania decyzji klinicznych i koordynacji między różnymi usługami zdrowotnymi. Ale z punktu widzenia humanizacji medycyny, dokumentacja medyczna ma jeszcze inny, równie ważny cel.

Dokumentacja medyczna a humanizacja medycyny

Humanizacja medycyny oznacza zapewnienie opieki zdrowotnej, która szanuje autonomię pacjenta, upodmiotowia go i zwraca uwagę na jego indywidualne doświadczenia, wartości i potrzeby. W tym kontekście, dokumentacja medyczna pełni kluczową rolę.

Po pierwsze, dokumentacja medyczna jest miejscem, gdzie pacjent jest „widoczny” w systemie opieki zdrowotnej. Zawarte w niej informacje o pacjencie nie ograniczają się do symptomów i diagnoz, ale obejmują również jego osobiste doświadczenia, preferencje i wartości. Przykładowo, informacje o przekonaniach pacjenta dotyczących leczenia, obawach dotyczących efektów ubocznych czy preferencjach dotyczących opieki na końcu życia, mogą być istotne dla podejmowania decyzji klinicznych i planowania opieki.

Po drugie, dokumentacja medyczna umożliwia komunikację między różnymi usługami zdrowotnymi. Przekazuje informacje nie tylko o stanie zdrowia pacjenta, ale także o tym, kim pacjent jest jako osoba. To pozwala różnym członkom zespołu opieki zdrowotnej na lepsze zrozumienie pacjenta i dostosowanie swoich działań do jego indywidualnych potrzeb.

Po trzecie, dokumentacja medyczna jest narzędziem umożliwiającym pacjentom udział w decyzjach dotyczących ich zdrowia. Przez dostęp do swojej dokumentacji medycznej, pacjenci mogą lepiej zrozumieć swoje choroby i leczenie, zadawać pytania, wyrażać swoje obawy i uczestniczyć w podejmowaniu decyzji.

Rozwinięcie dokumentacji medycznej w kierunku humanizacji medycyny

Dokumentacja medyczna, która jest skierowana na pacjenta, staje się więc narzędziem, które przekracza granice czysto technicznej perspektywy medycyny. Staje się platformą, na której każdy pacjent jest traktowany jako indywidualność, a jego preferencje, doświadczenia i wartości mają realny wpływ na proces leczenia.

Niemniej jednak, aby te możliwości były w pełni wykorzystane, potrzebne są dalsze zmiany. Lekarze i inni pracownicy służby zdrowia muszą być odpowiednio szkoleni, aby zdobyć umiejętności związane z dokumentowaniem aspektów psychospołecznych pacjenta. Systemy dokumentacji medycznej muszą być odpowiednio zaprojektowane i dostosowane, aby umożliwić takie zapisy. Pacjenci również muszą być edukowani na temat swojego prawa do dostępu do swojej dokumentacji medycznej i na temat tego, jak mogą aktywnie uczestniczyć w procesie dokumentacji.

Dokumentacja medyczna a prawo pacjenta

Ważnym aspektem humanizacji medycyny jest również zapewnienie pacjentom dostępu do ich dokumentacji medycznej. Jest to szczególnie istotne w kontekście praw pacjentów. Pacjent ma prawo do pełnej informacji o swoim stanie zdrowia i przebiegu leczenia. Dostęp do dokumentacji medycznej umożliwia pacjentowi wywieranie wpływu na proces leczenia oraz świadome podejmowanie decyzji dotyczących swojego zdrowia.

W perspektywie rozwoju medycyny, która staje się coraz bardziej skomplikowana i specjalistyczna, rola dokumentacji medycznej jako narzędzia humanizacji jest nie do przecenienia. Dokumentacja medyczna, poprzez umożliwienie pacjentowi aktywnego udziału w procesie leczenia, przyczynia się do przekształcenia modelu medycyny w stronę holistycznego podejścia, gdzie pacjent jest nie tylko odbiorcą usług zdrowotnych, ale pełnoprawnym partnerem w procesie leczenia. Właśnie taki model medycyny, który uwzględnia indywidualne doświadczenia, wartości i potrzeby pacjenta, może przynieść największe korzyści dla pacjentów i całego systemu opieki zdrowotnej.