Strona główna » Publikacje » Publikacje zagraniczne » Solidarity and the Universal Declaration on Bioethics and Human Rights

Solidarity and the Universal Declaration on Bioethics and Human Rights

19 grudnia 2022

W ostatnich pracach podkreślono znaczenie koncepcji solidarności z bioetyką i ogólnie filozofią społeczną. Ale czy może i powinno występować w dokumentach takich jak Powszechna Deklaracja w sprawie bioetyki i praw człowieka jako coś więcej niż niejasne pojęcie z wieloma możliwymi interpretacjami? Chociaż zwraca uwagę na napięcie między uniwersalnością a szczegółowością, z którą muszą się wiązać takie dokumenty, a także zwraca uwagę, że solidarność ma treść polityczną, artykuł analizuje sugestię, że solidarność powinna zajmować bardziej centralne miejsce w przepisach międzynarodowych.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2563274/