Strona główna » Publikacje » Publikacje zagraniczne » Commentary: Bioethics, Human Rights, and Childbirth, 2015

Commentary: Bioethics, Human Rights, and Childbirth, 2015

19 grudnia 2022

Globalna społeczność zajmująca się sprawiedliwością reprodukcyjną zwróciła swoją uwagę na wykorzystywanie i brak szacunku, z jakim wiele kobiet mierzy się podczas porodu w placówce. W 2014 roku Światowa Organizacja Zdrowia wydała oświadczenie w tej sprawie, poparte przez ponad 80 organizacji społeczeństwa obywatelskiego i pracowników służby

239

zdrowia na całym świecie. W oświadczeniu uznano rosnącą liczbę badań, które pokazują powszechne wzorce złego traktowania kobiet podczas porodu – fizyczne i słowne znęcanie się, zaniedbanie i porzucenie, upokorzenie i kary, przymusowa opieka – w szeregu placówek zdrowotnych, od podstawowych wiejskich ośrodków zdrowia po szpitale trzeciego stopnia. Ponadto oświadczenie określa to maltretowanie jako naruszenie praw człowieka. Potwierdza: „Każda kobieta ma prawo do najwyższego osiągalnego poziomu zdrowia, który obejmuje prawo do godnej, pełnej szacunku opieki zdrowotnej przez cały okres ciąży i porodu”. Oświadczenie WHO i silne poparcie dla niego wskazują na krytyczny zwrot w globalnym rzecznictwie praw matek. Jest to zwrot od świata zdrowia publicznego systemów i zasobów w zapobieganiu śmiertelności do intymnych warunków klinicznych pacjenta i lekarza zapewniającego pełną szacunku opiekę.

https://search.proquest.com/docview/201469648?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true