Strona główna » Publikacje » Publikacje zagraniczne » The Child as Vulnerable Patient: Protection and Empowerment

The Child as Vulnerable Patient: Protection and Empowerment

19 grudnia 2022

W jaki sposób prawo medyczne i etyka mogą zająć się kwestią wzmocnienia pozycji dzieci i ich ochrony? Jakie są kluczowe czynniki przy rozważaniu równowagi między ochroną dobrobytu najmłodszych a przyznaniem im prawa do autonomii? Książka ta bada rolę, jaką podejście oparte na prawach człowieka może odegrać w ustalaniu parametrów autonomii i omawia możliwości przedstawione w Ustawie o prawach człowieka, Europejskiej Konwencji Praw Dziecka i nowych inicjatywach politycznych w ramach NHS. Jako cenny dodatek do istniejącej literatury w tej dziedzinie, tom ten zainteresuje prawników, pracowników służby zdrowia i studentów prawa medycznego.