Strona główna » Publikacje » Publikacje zagraniczne » The Ethics of Pandemics, 2020

The Ethics of Pandemics, 2020

19 grudnia 2022

Szybkie rozprzestrzenianie się COVID-19 miało bezprecedensowy wpływ na nowoczesne systemy opieki zdrowotnej i doprowadziło do szeregu złożonych problemów etycznych. Ten zbiór lektur i studiów przypadków zawiera przegląd niektórych najpilniejszych z tych kwestii, takich jak przydział respiratorów i innych rzadkich zasobów, ograniczenie standardowych środków ochrony prywatności ze względu na zdrowie publiczne oraz potencjalne zobowiązania zdrowotne.

Recenzje

„Doskonały zbiór pouczających i skłaniających do myślenia artykułów na temat etyki pandemii, ze szczególnym uwzględnieniem COVID-19. Czytelnik jest proszony o zastanowienie się nad prawami i krzywdami bezprecedensowych działań podjętych (lub rozważanych) przez rządy, przedsiębiorstwa, pracowników służby zdrowia, naukowców i obywateli. Zostały one wyostrzone w serii studiów przypadków, które podkreślają przeszkody i możliwości ”. – Françoise Baylis, profesor uniwersytecki, Uniwersytet Dalhousie

„Zbiór ten to lektura niezbędna dla wszystkich, którzy troszczą się o etykę podczas pandemii. Eseje są jasne i przystępne, a redaktor zapewnia przydatne wprowadzenie i słowniki słów kluczowych dla czytelników. Wysoce polecany.” – Kelly Oliver, W. Alton Jones profesor filozofii, Uniwersytet Vanderbilt

„Wydany przez Meredith Schwartz tom to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto interesuje się etyką pandemii. Ta aktualna pozycja jest idealna dla studentów i nauczycieli uniwersytetów, stanowiąc zbiór potężnych, ale przystępnych artykułów zorganizowanych wokół tego, co okazało się być podstawowymi tematami etycznymi pandemii. Schwartz zamieściła wnikliwe wprowadzenie do rozdziałów i pytania do refleksji, zapewniając, że tekst ten pozostanie aktualny przez nadchodzące dziesięciolecia. ” – GKD Crozier, Canada Research Chair and Professor, Laurentian University

229

„Etyczny przewodnik po trudnych wyborach, przed którymi stają pracownicy służby zdrowia, politycy, ekonomiści, badacze i zwykli obywatele podczas pandemii koronawirusa. Pandemie wywołują zadziwiający wachlarz dylematów etycznych, a zamieszczone tutaj eseje i studia przypadków są idealne do dyskusji.”. – Rob Reich, profesor nauk politycznych, Uniwersytet Stanforda

  • Etyka pandemii obejmuje odczyty wybitnego międzynarodowego panelu ekspertów. Jestem pod szczególnym wrażeniem zakresu spojrzeń na problemy sprawiedliwości społecznej, które ujawnił wirus: nasza niewystarczająca ochrona osób starszych, wykluczenie osób niepełnosprawnych i znacznie gorsze konsekwencje zdrowotne dla osób mniej uprzywilejowanych. Musisz przeczytać i omówić tę książkę ”. – Laura Shanner, wykładowca etyki stosowanej, Uniwersytet Vancouver Island

Artykuły

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/64152161/Surging%20Solidarity:%20Reorienting%20E

thics%20for%20Pandemics%20-

%20Kennedy%20Institute%20of%20Ethics%20Journal.pdf?1597164031=&response-

content-

disposition=inline%3B+filename%3DSurging_Solidarity_Reorienting_Ethics_fo.pdf&Expire

s=1620246130&Signature=EhQ~mww-rhILIjj3TIt2y6KB7kV34EGqDf5k-

4uMX7jf4wjS6uRTbxvZwrxDri7O-X-KHxqezsXXsOkmMDQUQ5CnCr7-

jF7S6mLXkmGtjcF3x-lFw6beek-oZi3VPZtjT60r4aNTF1L0MS4KIIl~JjRXDi8s-

r2h7x2NYKI6ei1g8J7xaj0w9PeT8OKzuY5zWupICuA-

t7xQ8uTehzkbNGMqbdojBwslLr30G8NTCbBqThZTK5BZ1AC~7~LKDL-

OxbASz6aSOymk2vdw5nbiRw-Y9Namgl~VtQ9CgsoudTNbV9pf9kcP8XEwjAt0-

FkXDY~CJGJhX91TqwrWccrFLQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA