Nursing Ethics

19 grudnia 2022

Ta książka skierowana jest przede wszystkim do pracowników służby zdrowia spoza Stanów Zjednoczonych. Autorzy opracowali holistyczne podejście, które bada: etykę w szpitalach i środowiskach społecznych, interdyscyplinarną pracę zespołową, zarządzanie oddziałami i szpitalami, badania pielęgniarskie, zarządzanie wynikami i etykę polityczną administracji pielęgniarskiej, restrukturyzację i reformę służby zdrowia. Treść została znacznie zmieniona w tym wydaniu i dodano znaczący nowy materiał, aby odzwierciedlić rozwój teorii i praktyki. Pozycja ta obejmuje szeroki zakres zagadnień etycznych – znacznie więcej niż tylko „kliniczne” dylematy i umiejętności podejmowania decyzji, a także koncentruje się na kwestiach etycznych w pielęgniarstwie i studiach przypadków zaczerpniętych z praktyki pielęgniarskiej, tj. konkretnych obawach pielęgniarek i innych pracowników pierwszej linii.