Strona główna » Publikacje » Publikacje zagraniczne » Nursing & Healthcare Ethics

Nursing & Healthcare Ethics

19 grudnia 2022

Ten tekst obejmuje szereg zagadnień etycznych dotyczących pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia. Autorzy Simon Robinson i Owen Doody przyjmują podejście holistyczne i praktyczne, koncentrując się na dialogu dotyczącym etycznego podejmowania decyzji. Skupia się na odpowiedzialności profesjonalistów oraz na znaczeniu wspólnej odpowiedzialności w praktyce opieki zdrowotnej. Wydanie to obejmuje współczesne tematy, takie jak obowiązek szczerości, niedawne przypadki, takie jak skandal Mid Staffs, oraz etyczne perspektywy dotyczące grup wrażliwych, takich jak; osoby z niepełnosprawnością, demencją oraz osoby z trwałą chorobą psychiczną. Opiera się na tożsamości zawodowej i rozwoju osobistym jako części ciągłego uczenia się. Ten tekst ma na celu umożliwienie etycznego zaangażowania w ciągle zmieniającym się środowisku opieki zdrowotnej i jest obowiązkowy dla każdego, kto poważnie myśli o etyce w opiece zdrowotnej.