Strona główna » Publikacje » Publikacje zagraniczne » Medical Ethics and the Elderly

Medical Ethics and the Elderly

19 grudnia 2022

Czwarte wydanie tej bestsellerowej, wysoko cenionej książki zostało w pełni poprawione w celu uwzględnienia zmian w prawie i wytycznych klinicznych, które mają istotny wpływ na leczenie pacjentów. To nowe wydanie, rozszerzone w całości, zawiera również dwa zupełnie nowe rozdziały dotyczące zdolności testamentowych i roli lekarza, a także przekonań religijnych i kwestii związanych z końcem życia. Jego praktyczne, refleksyjne i pouczające podejście sprawia, że jest to lektura niezbędna dla wszystkich pracowników służby zdrowia, w szczególności dla stażystów, zaangażowanych w podejmowanie trudnych decyzji dotyczących opieki nad osobami starszymi. Ta książka łączy elementarz dla nowicjusza z zaawansowanym rozumowaniem dla eksperta, obaj czytelnicy są prowadzeni przez szereg bardzo autentycznych studiów przypadku. Nowicjusz może zapoznać się z podstawowymi elementami obowiązującego prawa lub zapoznać się z praktycznymi zasadami dotyczącymi oceny zdolności lub jakości życia. Ekspert może pomyśleć o scenariuszach klinicznych, w których nie ma prawidłowych odpowiedzi, a wszystko jest przypadkowe.