Strona główna » Publikacje » Publikacje zagraniczne » Ethical Issues in Maternal-Fetal Medicine 2002

Ethical Issues in Maternal-Fetal Medicine 2002

19 grudnia 2022

Ten tom gromadzi niezwykle szeroką grupę ekspertów z zakresu medycyny reprodukcyjnej, etyki lekarskiej i prawa, aby zająć się ważnymi problemami etycznymi w medycynie matki i płodu, które mają bezpośredni wpływ na praktykę kliniczną. Książka podzielona jest na części ze względu na etapy ciąży, w ramach których autorzy omawiają cztery główne obszary: równowagę sił w relacji lekarz-pacjent oraz uzasadnione granice paternalizmu i autonomii, wpływ nowych technologii i nowych chorób, niepełnosprawność i kwestię stopnia , do jakiego klinicysta powinien szanować dogmaty innych wyznań w wielokulturowym społeczeństwie.