Strona główna » Publikacje » Publikacje zagraniczne » Professional Ethics in Obstetrics and Gynecology 2020

Professional Ethics in Obstetrics and Gynecology 2020

19 grudnia 2022

Kompleksowe, przystępne podejście do codziennych wyzwań etycznych w praktyce położniczej i ginekologicznej. Oferując praktyczne wskazówki dla praktyków na wszystkich poziomach, tekst zapewnia również eksplorację etyki zawodowej na pograniczu położnictwa i ginekologii z psychiatrią. Opierając się na nagrodzonym nauczaniu, autorzy rozpoczynają każdy rozdział od celów, zadań, tematów i listy kluczowych pojęć, które są zdefiniowane w oddzielnej sekcji. Rozdziały obejmują wiele tematów, od ciąży i poszukiwania „idealnego” dziecka po opiekę u schyłku życia. Etyka zawodowa w położnictwie i ginekologii jest niezbędnym źródłem informacji zarówno dla praktykantów, jak i dla praktykujących położników i ginekologów.