Strona główna » Publikacje » Publikacje zagraniczne » A clinician’s understanding of ethics in palliative care:: an American perspective

A clinician’s understanding of ethics in palliative care:: an American perspective

19 grudnia 2022

Uważam, że standard podejmowania decyzji etycznych powinien być taki sam dla wszystkich pacjentów: odpowiednie interwencje medyczne, dokładne rozważenie ich korzyści i obciążeń oraz szanowanie życia pacjentów. Kiedy wyleczenie nie jest możliwe, równowaga między korzyściami a obciążeniami powinna zostać przesunięta na większe uwzględnienie obciążającej strony równania. Dominacja autonomii nad innymi medycznymi zasadami etycznymi stanowi centrum większości dylematów etycznych napotykanych w opiece paliatywnej. W artykule omówiono kwestie autonomii, świadomej zgody, zdolności pacjenta, wcześniejszych dyrektyw, daremności, zakazów reanimacji, wstrzymywania lub wycofywania interwencji, eutanazji i terapii uspokajającej. Po 41 latach mojej osobistej opieki nad ponad 4000 nieuleczalnie chorymi pacjentami, głównie w szpitalu Calvary, najbardziej praktycznym podejściem było zbudowanie zaufania z pacjentami i rodzinami, określenie ich celów i skrupulatne stosowanie zasad dobroczynności (korzyści) i nieszkodzenia (obciążenia) w codziennej praktyce.

https://search.proquest.com/docview/201444095?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true