Strona główna » Publikacje » Publikacje zagraniczne » Ethics of palliative surgery in patients with cancer

Ethics of palliative surgery in patients with cancer

19 grudnia 2022

Chirurgia jest ważną metodą paliatywną u pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową. Oprócz obaw związanych z podejmowaniem decyzji klinicznych, napotykane są różne wyzwania moralne w chirurgii paliatywnej. Niektóre z nich dotyczą pacjentów i ich choroby, inne chirurgów, ich postaw, umiejętności i bazy wiedzy. Odpowiednie wyzwania moralne są podejmowane i analizowane w odniesieniu do dominujących perspektyw etyki normatywnej. Bezbronność pacjentów z nieuleczalnym rakiem wymaga świadomości moralnej. Żądania dotyczące wrażliwości i ostrożności w tym środowisku klinicznym stanowią poważne wyzwanie w odniesieniu do „obowiązku pomocy”, życzliwości, poszanowania autonomii i właściwej informacji dla pacjenta. Ponadto różnice w definicji chirurgii paliatywnej, a także

218

ograniczone dowody naukowe dotyczące skuteczności i wydajności stwarzają problemy metodologiczne i moralne. Dlatego podano definicję chirurgii paliatywnej, która rozwiązuje te problemy. Poprawa opieki paliatywnej w chirurgii onkologicznej wymaga zarówno umiejętności chirurgicznych, jak i dużej wrażliwości moralnej. Należy to wziąć pod uwagę nie tylko w praktyce klinicznej, ale także w edukacji i badaniach.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040842803000040?casa_token=1vEF D8IEraAAAAAA:sZsYg6MaN8D5jVNCOtV4mWM6C3gSUAirr4kx0LtPtV0V2dXB_S Y5B0KH5JsJW70v-KoMlfAH