Strona główna » Publikacje » Publikacje zagraniczne » A Few Months to Live: Different Paths to Life’s End 2001

A Few Months to Live: Different Paths to Life’s End 2001

19 grudnia 2022

Książka ta opisuje, jak wygląda umieranie z perspektywy dziewięciu nieuleczalnie chorych osób i ich opiekunów. Dokumentując unikalne badanie doświadczeń końca życia, które obejmowało szczegółowe rozmowy w warunkach opieki domowej, książka skupia się na tym, jak uczestnicy przeżyli swoje codzienne życie, rozumieli swoje choroby, radzili sobie z objawami – zwłaszcza bólem – i szukali sensu lub rozwoju duchowego w ostatnie miesiące życia. Relacje są w dużej mierze przedstawione własnymi słowami uczestników, ilustrując zarówno medyczne, jak i pozamedyczne wyzwania, które pojawiły się od czasu, gdy każdy z nich poznał „złe wieści”, poprzez ostatnie dni życia i nabożeństwa żałobne. Opisując ogólnokrajowy kryzys towarzyszący opiece u schyłku życia, autorzy twierdzą, że nieformalna opieka krewnych i bliskich przyjaciół jest ogromnym i zbyt często niewidocznym zasobem, który zasługuje na szczególną uwagę opinii publicznej.