Strona główna » Publikacje » Publikacje zagraniczne » Patients’ perceptions of their experiences with nurse-patient communication in oncology settings: A focused ethnographic study

Patients’ perceptions of their experiences with nurse-patient communication in oncology settings: A focused ethnographic study

18 grudnia 2022

Niedobór personelu pielęgniarskiego i jego wpływ na opiekę nad pacjentem to dobrze udokumentowane problemy globalne. Pacjenci żyjący z chorobą przewlekłą chorobą nowotworową mają wiele problemów psychospołecznych i często brakuje im odpowiedniego wsparcia w wyniku nieskutecznej komunikacji pielęgniarka-pacjent. Przegląd literatury na temat czynników wpływających na świadczenie opieki psychospołecznej pacjentom chorym na raka wskazuje, że świadczenie opieki psychospołecznej w rutynowej opiece nad chorymi na raka w ramach biomedycznego systemu opieki zdrowotnej nie zostało szeroko zbadane. Wielu chorych na raka nie oczekuje opieki psychospołecznej w formie emocjonalnych rozmów lub porad od zapracowanych pielęgniarek, ale docenia uwagę, jaką pielęgniarki zwracają na ich potrzeby fizjologiczne i fizyczne. Partnerstwa pielęgniarki i pacjenta w opiece nad chorymi na raka mogą zmniejszyć potencjalne obciążenie pracą pielęgniarek. Potrzeby psychospołeczne pacjentów onkologicznych można zoptymalizować, zapewniając dobrą opiekę fizyczną poprzez skuteczną komunikację w ograniczonym czasowo środowisku onkologicznym.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/tops.12337