Strona główna » Publikacje » Publikacje zagraniczne » Survey of family physicians’ perspectives on management of immigrant patients:

Survey of family physicians’ perspectives on management of immigrant patients:

18 grudnia 2022

Imigranci w Kanadzie stanowią znaczną część populacji i mają wyjątkowe i złożone potrzeby zdrowotne. Niniejsze badanie zostało podjęte w celu oceny poglądów lekarzy rodzinnych na opiekę nad tą populacją. Kwestionariusze rozdano lekarzom rodzinnym w Montrealu ( n = 598). Głównymi obszarami zainteresowania były postawy lekarzy rodzinnych w opiece nad imigrantami, w tym dostrzegane bariery, zasoby i strategie stosowane w przyjmowaniu pacjentów imigrantów, a także szkolenie lekarzy w zakresie opieki nad imigrantami. Lekarze rodzinni uważają trudności komunikacyjne za główną przeszkodę i chcieliby, aby dostęp do tłumaczy poprawił się. Bardzo niewielu lekarzy korzysta z profesjonalnych tłumaczy. Tylko niewielka część lekarzy przeszła specjalne szkolenie w zakresie kompetencji międzykulturowych. Znajomość perspektyw lekarzy jest podstawowym elementem, na którym można oprzeć interwencje mające na celu poprawę jakości opieki nad tą populacją. Należy przypomnieć lekarzom o znaczeniu korzystania z profesjonalnych usług tłumaczeniowych podczas spotkań wielojęzycznych. Szkolenie międzykulturowe powinno być dalej zaawansowane w kanadyjskich programach medycznych.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0738399117304755 4