Strona główna » Publikacje » Publikacje zagraniczne » Communication behaviors and patient autonomy in hospital care: A qualitative study

Communication behaviors and patient autonomy in hospital care: A qualitative study

18 grudnia 2022

Wspólne podejmowanie decyzji nie zawsze stanowi normę w opiece szpitalnej. Chociaż lekarze wyjaśniają plany leczenia, wielu hospitalizowanych pacjentów nie rozumie ich na tyle, by podejmować autonomiczne decyzje. W niniejszym badaniu wszyscy lekarze wyjaśniali pacjentom plan opieki, a większość wierzyła, że pacjent ich zrozumiał. Jednak dla wielu pacjentów kwestia ta w dalszym ciągu pozostawała niezrozumiała. Co więcej, lekarze rzadko pytali pacjenta o opinię. Warto zaznaczyć, iż poprawa komunikacji szpitalnej może sprzyjać autonomii pacjenta.

https://www.researchgate.net/profile/Shaohai-Jiang/publication/336598883_Patient-

Centered_Communication_Mediates_the_Relationship_between_Health_Information_Acquis

ition_and_Patient_Trust_in_Physicians_A_Five-

Year_Comparison_in_China/links/5f3deaf4458515b729301452/Patient-Centered-

Communication-Mediates-the-Relationship-between-Health-Information-Acquisition-and-

Patient-Trust-in-Physicians-A-Five-Year-Comparison-in-China.pdf