Strona główna » Publikacje » Publikacje zagraniczne » Doctor-Patient Relationship as Dancing a Dance

Doctor-Patient Relationship as Dancing a Dance

18 grudnia 2022

Ze względu na to, iż koncepcje relacji lekarz-pacjent i konsultacje skoncentrowane na pacjencie mają wiele aspektów, ich zrozumienie i nauczanie jest trudne. Używanie metafory to narzędzie, które może być przydatne w takich sytuacjach. Można powiedzieć, że „dobra” relacja lekarz-pacjent to proces, w którym tworzy się „sojusz”, w którym lekarz dostosowuje się do rytmu pacjenta i stopniowo może pomóc mu przejść do zdrowszych scenariuszy; to znaczy wykryć ” jaki taniec pacjent tańczy i jak dobry tancerz zrób krok do tyłu, kolejny do przodu, tańcząc i chodząc razem z pacjentem. Ale nie ma jednego rodzaju „dobrej” lub „adekwatnej” relacji lekarz-pacjent; nie ma „jednego tańca, który tańczy pacjent”.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5457791/