Strona główna » Publikacje » Publikacje zagraniczne » Developing skilled doctor–patient communication in the workplace: a qualitative study of the experiences of trainees and clinical supervisors

Developing skilled doctor–patient communication in the workplace: a qualitative study of the experiences of trainees and clinical supervisors

18 grudnia 2022

W celu opracowania zaleceń ułatwiających naukę umiejętności komunikacji lekarz-pacjent w miejscu pracy, przytaczane badanie jakościowe analizuje doświadczenia stażystów i superwizorów w zakresie tego, w jaki sposób stażyści uczą się komunikacji i jak przełożeni wspierają ich uczenie się w miejscu pracy. Opierając się na doświadczeniach praktykantów i superwizorów, można dojść do wniosku, że umiejętna komunikacja obejmuje rozwój osobistego repertuaru komunikacji, z którego uczniowie są w stanie zastosować strategie, które pasują do kontekstu i ich osobistego stylu. Zalecane może być ponadto podanie uczniom konkretnych przykładów i umożliwienie refleksji nad osobistymi ramami odniesienia oraz skutkami strategii, a także zapewnienie przestrzeni dla ich poczucia autentyczności.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5644191/