Strona główna » Baza wiedzy » Zalecenia lekarza » An exploration of the value of the personal doctor–patient relationship in general practice

An exploration of the value of the personal doctor–patient relationship in general practice

16 grudnia 2022

W kontekście praktyki lekarskiej, ciągłość opieki stwarza okazję do rozwoju relacji między lekarzem a pacjentem, co wiąże się ze znaczącymi korzyściami dla pacjentów i lekarzy rodzinnych (GP). Ciągłości opieki zagrażają jednak trendy w rozwoju organizacyjnym podstawowej opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii, a jej nieodłączna rola w ramach praktyki ogólnej jest obecnie przedmiotem debaty. W badaniu tym przeprowadzono wywiady jakościowe z pacjentami i lekarzami pierwszego kontaktu i wykorzystano je do stworzenia równoległego kwestionariusza pacjenta i lekarza pierwszego kontaktu. Każdy pacjent (po 100 z każdej przychodni) został poproszony o wypełnienie kwestionariusza oceniającego ich doświadczenia i poglądy dotyczące opieki. Do wszystkich dyrektorów GP aktualnie praktykujących w Oxfordshire wysłano podobny kwestionariusz, który zawierał również zmienne demograficzne. Ogółem 75% pacjentów zgłosiło posiadanie co najmniej jednego lekarza rodzinnego. Liczba pacjentów zgłaszających się do lekarza rodzinnego w każdej przychodni wahała się od 53% do 92%. Osobista relacja między lekarzem a pacjentem była wysoko ceniona przez pacjentów i lekarzy pierwszego kontaktu, w szczególności w przypadku poważniejszych problemów psychologicznych i rodzinnych, 77–88% pacjentów i 80–98% lekarzy rodzinnych bardziej ceniło relację osobistą niż wygodną wizytę. W przypadku drobnych chorób miało znacznie mniejszą wartość. Pacjenci i lekarze rodzinni szczególnie cenią osobistą relację między lekarzem a pacjentem.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738399104000990?casa_token=owwd ZvsP3uUAAAAA:kmpwfkAMYi4lgEXEq4ccdFmku1uHi_z3fG1pKOCCkNVNzuiEKOj zYsWPvc_nAfXVX4nLKuS2