Strona główna » Baza wiedzy » Zalecenia lekarza » Patient trust in physicians and adoption of lifestyle behaviors to control high blood pressure

Patient trust in physicians and adoption of lifestyle behaviors to control high blood pressure

16 grudnia 2022

Celem badania była ocena związku między zaufaniem pacjentów do lekarza a zgłaszanymi przez pacjentów zachowaniami związanymi z modyfikacją stylu życia i stosowaniem leków w celu kontroli nadciśnienia. Siedemdziesiąt procent pacjentów zgłosiło pełne zaufanie do swojego lekarza. W skorygowanych analizach pacjenci z całkowitym zaufaniem mieli większe szanse na zgłoszenie, że próbowali schudnąć niż pacjenci, u których zaufanie do lekarza było mniejsze niż całkowite. Chociaż nie jest to statystycznie istotne, szanse na zgłoszenie próby ograniczenia spożycia soli i regularnych ćwiczeń były większe u pacjentów z całkowitym zaufaniem. Zaufanie do lekarza przepowiada próby odchudzania u pacjentów z nadciśnieniem i może przyczyniać się do prób zmniejszenia soli i wzmożenia wysiłku fizycznego. Wobec powyższego, Wzmacnianie relacji pacjent – lekarz poprzez wysiłki na rzecz zwiększenia zaufania może być obiecującą strategią zwiększania zaangażowania pacjentów w zachowania związane ze zdrowym stylem życia w przypadku nadciśnienia.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23099230/