Strona główna » Baza wiedzy » Zalecenia lekarza » A patient diary as a tool to improve medicine compliance

A patient diary as a tool to improve medicine compliance

16 grudnia 2022

Zgodność (Compilance) jest dobrze rozpoznanym, ale wciąż nierozwiązanym problemem zdrowotnym. Jedną z obecnie stosowanych metod mierzenia przestrzegania zaleceń terapeutycznych w badaniu klinicznym leków jest dziennik pacjenta. Przestrzeganie przez pacjentów standardowego wypełniania dzienników oceniano u 69 pacjentów z całorocznym nieżytem nosa, którzy zostali losowo przydzieleni do podwójnie ślepego, kontrolowanego placebo badania z nowym kortykosteroidem. W ciągu 3 miesięcy pacjenci zostali poinstruowani, aby dwa razy dziennie wypełniać dzienniczek pod kątem następujących parametrów: objawy przedmiotowe i podmiotowe nieżytu nosa, czas dawkowania, leki towarzyszące, stosowanie leków doraźnych i uwagi. Dzienniki były przeglądane przez lekarza podczas zaplanowanych wizyt. Dwudziestu pacjentów (30%) wypełniło swoje dzienniki dla wszystkich pozycji doskonale, podczas gdy 62 pacjentów (94%) wypełniło ponad 95% wszystkich pozycji. Zgodność wypełniania dziennika w dobrze kontrolowanej próbie jest wysoka. Na całkowite wypełnienie dziennika nie wpłynął wiek, płeć, rasa, jednoczesne stosowanie leków lub niepowodzenie leczenia. Stwierdzono istotne korelacje między czasem trwania badania a lekarzem. Badanie to sugeruje, że wypełnianie codziennego dziennika jest pozytywnie skorelowane z przestrzeganiem przez pacjenta zaleceń dotyczących przyjmowania leków. Lekarze mogą rozważyć użycie dzienników, aby spróbować poprawić przestrzeganie zaleceń. Potrzebne są bardziej szczegółowe badania.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J026v19n02_05