Strona główna » Aktualności » Humanizacja procesu leczenia i komunikacja kliniczna pomiędzy pacjentem a personelem medycznym przed i w czasie pandemii COVID-19

Humanizacja procesu leczenia i komunikacja kliniczna pomiędzy pacjentem a personelem medycznym przed i w czasie pandemii COVID-19

16 marca 2022

Celem Projektu jest określenie profilu humanizacji (w tym komunikacji klinicznej) w placówkach medycznych w Polsce.

Opis relacji panujących między pacjentem a personelem medycznym i niemedycznym oraz wewnątrzgrupowo pomiędzy pracownikami danej placówki zostanie dokonywany w oparciu o metodę 360. Badanie i późniejsze analizy będą prowadzone dla pięciu grup:

  1. lekarzy,
  2. pielęgniarek,
  3. ratowników medycznych,
  4. pozostałego personelu medycznego i personelu niemedycznego
  5. pacjentów (w tym pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych).

Projekt będzie uwzględniać perspektywę czasową – „przed” oraz „w czasie pandemii COVID-19”.

Realizacje projektu planuje się w około stu samodzielnie działających podmiotach prowadzących działalność leczniczą.

Więcej informacji na: humanizacja.pl