Zgoda pacjenta

15 grudnia 2022

Artykuł porusza problematykę zgody pacjenta jako zdarzenia cywilnoprawnego, formy zgody, rodzajów zgody, a więc zgody właściwej, zastępczej, kumulatywnej oraz wadliwej. Autorka wyjaśnia zagadnienie wyrażenia zgody na zabieg medyczny przez pacjenta. Porusza kwestię sporną odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych pacjenta. Wskazuje, że problematyka zgody na leczenie jest o tyle trudna, iż specyfikacja prawna w Polsce nie reguluje spornych kwestii, które w rzeczywistości najczęściej pojawiają się w relacji pacjent–lekarz.

https://czasopisma.kul.pl/sp/article/view/4716