Strona główna » Publikacje » Publikacje polskie » Ocena bólu i jakości życia u chorych na nowotwory

Ocena bólu i jakości życia u chorych na nowotwory

14 grudnia 2022

Dokonanie trafnej oceny bólu u chorych na nowotwory jest niezbędnym warunkiem ustalenia właściwego postępowania przeciwbólowego. Ocena bólu powinna obejmować właściwe oszacowanie natężenia bólu, a także rozpoznanie rodzaju bólu z punktu widzenia patomechanizmu: ból receptorowy (nocyceptywny) i neuropatyczny. Ponadto, istotna jest także ocena rodzaju bólu, z punktu widzenia wzorca czasowego: bólu stałego i bólu przebijającego. Należy podkreślić, że niezbędne jest nie tylko ustalenie przyczyny, rodzaju i natężenia bólu fizycznego, ale także ocena problemów psychicznych, socjalnych i duchowych chorego i rodziny. Niewłaściwa ocena bólu prowadzi do nieskutecznego leczenia przeciwbólowego, a co za tym idzie, przyczynia się do niepotrzebnego cierpienia chorego i pośrednio – rodziny. Podobnie, ocena jakości życia jest niezbędnym elementem, uzupełniającym obiektywną ocenę stanu klinicznego chorych w opiece paliatywnej, o subiektywną ocenę własnej sytuacji, dokonaną przez chorych. Pojęcie jakości życia jest wielowymiarowe, stąd konieczność stosowania narzędzi uwzględniających istotne wymiary jakości życia chorych: objawy choroby i działania niepożądane leczenia, funkcjonowanie fizyczne, w rolach, emocjonalne, społeczne i wymiar duchowy życia pacjenta. Artykuł stanowi próbę podsumowania podstawowych informacji, dotyczących oceny bólu u chorych na nowotwory, z uwzględnieniem częściej stosowanych skal i narzędzi oceny bólu. Omówiono również najczęstsze koncepcje jakości życia i narzędzia służące do oceny jakości życia u chorych na nowotwory

https://core.ac.uk/download/pdf/286319703.pdf