Strona główna » Publikacje » Publikacje polskie » Przystosowanie psychiczne do choroby nowotworowej a jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia u chorych onkologicznych

Przystosowanie psychiczne do choroby nowotworowej a jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia u chorych onkologicznych

14 grudnia 2022

Celem badania jest ocena wpływu przystosowania psychicznego do choroby nowotworowej na jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia u pacjentów onkologicznych. Przebadano 100 pacjentów Centrum Onkologii w Warszawie. Rodzaj postawy i strategii związanej z przystosowaniem psychicznym do choroby mierzono Skalą Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej – Mini-MAC. Poziom jakości życia na wymiarach funkcjonalnych jakości życia oraz poziom ogólnej jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia mierzono z użyciem Kwestionariusza Jakości Życia – QLQ-C30. Uzyskane wyniki badania zależności między postawami i strategiami radzenia sobie z chorobą nowotworową a jakością życia uwarunkowaną stanem zdrowia wskazują, że: 1) im chory przejawia wyższe nasilenie postawy walki, pozytywnego przewartościowania i konstruktywnej strategii radzenia sobie z chorobą nowotworową, tym lepiej funkcjonuje fizycznie, emocjonalnie, poznawczo, w relacjach społecznych oraz tym osiąga wyższą ogólną jakość życia; 2) im chory przejawia wyższe nasilenie postawy zaabsorbowania lękowego, bezradności–beznadziei i destruktywnej strategii radzenia sobie z chorobą nowotworową, tym gorzej funkcjonuje fizycznie, emocjonalnie, poznawczo, w relacjach społecznych oraz tym osiąga niższą ogólną jakość życia. Przeprowadzone badania potwierdzają kluczową tezę niniejszej pracy zakładającą wpływ przystosowania psychicznego do choroby na jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia.

http://www.h-ph.pl/pdf/hyg-2013/hyg-2013-3-274.pdf