Strona główna » Publikacje » Publikacje polskie » Funkcjonowanie na płaszczyźnie psychofizycznej a jakość życia chorych onkologicznie

Funkcjonowanie na płaszczyźnie psychofizycznej a jakość życia chorych onkologicznie

14 grudnia 2022

Wstęp. Celem niniejszej pracy było ustalenie relacji pomiędzy rodzajem leczenia a jakością życia chorych onkologicznie oraz zbadanie czynników różnicujących jakość życia chorych na płaszczyźnie funkcjonowania fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego z rozróżnieniem na leczenie przyczynowe i objawowe.

Materiał i metoda. Badania jakości życia zostały przeprowadzone w dwóch grupach pacjentów podzielonych w zależności od rodzaju leczenia i opieki, jakiej byli poddani. Przebadano 80 pacjentów. Grupę pierwszą stanowiło 40 chorych leczonych przyczynowo, będących w trakcie chemioterapii. Drugą grupę stanowili pacjenci leczeni objawowo, znajdujący się pod opieką hospicjum domowego. W badaniach wykorzystano narzędzie do pomiaru jakości życia – QLQ-C30.

Wyniki i wnioski. Z badań wynika, że jakość życia chorych w trakcie leczenia przyczynowego nie różni się od jakości życia chorych leczonych objawowo, a najważniejszą płaszczyzną funkcjonowania w trakcie choroby nowotworowej jest funkcjonowanie fizyczne, które pozostaje w związku z jakością życia pacjentów w obu grupach.

https://www.termedia.pl/Ocena-jakosci-zycia-u-chorych-na-nowotwory-zalecenia-dla- personelu-oddzialow-onkologicznych-i-medycyny-paliatywnej,63,22979,0,0.html