Strona główna » Publikacje » Publikacje polskie » Jakość życia uwarunkowana stanem chorego

Jakość życia uwarunkowana stanem chorego

14 grudnia 2022

Artykuł dotyczy analizy jakości życia przy uwzględnieniu stanu zdrowia. Autorzy definiują określenie jakości życia. Charakteryzują jakość życia z wykorzystaniem instrumentów subiektywnych, jak i obiektywnych. Dużo miejsca poświęcają kwestionariuszom ogólnym (generic scales) oceniającym w sposób najbardziej ramowy relacje pomiędzy stanem zdrowia chorego, a relacjami rodzinnymi, stanem emocjonalnym, aktywnością zawodową. Można je stosować zarówno u osób chorych, jak i zdrowych. Przykładem kwestionariuszy ogólnych są: WHOQOL- Bref, Sickness Impast Profile 136 (SIP), Short Form Health Survey (SF-36), Indeks Jakości Życia (QOL, Quality of Life).

https://www.termedia.pl/Funkcjonowanie-na-plaszczyznie-psychofizycznej-a-jakosc-zycia- chorych-onkologicznie,63,16870,0,0.html