Strona główna » Publikacje » Publikacje polskie » Prawa pacjenta w Polsce, ich znajomość i przestrzeganie w ocenie chorych

Prawa pacjenta w Polsce, ich znajomość i przestrzeganie w ocenie chorych

14 grudnia 2022

Celem pracy była ocena poziomu znajomości i przestrzegania praw pacjenta w Polsce. W badaniach uczestniczyła 100 osobowa grupa pacjentów (kobiet i mężczyzn) w przedziale wiekowym od wieku 19 do 84 lat. W trakcie badań pytano o znajomość poszczególnych praw, które przysługują chorym w naszym kraju. Ankietowani wyrazili również opinię na temat czy poszczególne prawa są wobec nich respektowane czy nie. Badania przeprowadzono przy pomocy ankiety własnego autorstwa, analizie poddano także kilka zmiennych demograficznych. Obliczeń dokonano za pomocą pakietu IBM SPSS Statistics 20.”Badania własne wykazały, że najwyższą znajomość praw gwarantowanych ustawą posiadali pacjenci z najmłodszej grupy oraz posiadający wykształcenie wyższe, również poziom przestrzegania tych praw wobec nich samych najwyżej ocenili pacjenci z wysokim wykształceniem.

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242319