Strona główna » Publikacje » Publikacje polskie » Autonomia oraz prawa pacjenta małoletniego wobec władzy rodzicielskiej

Autonomia oraz prawa pacjenta małoletniego wobec władzy rodzicielskiej

14 grudnia 2022

Fakt uzależnienia możności wykonania zabiegu medycznego od zgody pacjenta wskazuje na doniosłość tej instytucji. Wymóg uzyskania zgody na udzielenie świadczenia leczniczego został uregulowany zapisami Konstytucji oraz ustaw dotyczących zawodów medycznych i praw pacjenta. Zagadnienie to może wywoływać szereg problemów w praktyce, szczególnie gdy powstają nieporozumienia na tle sprawowania władzy rodzicielskiej wobec małoletniego, zwłaszcza w zakresie niezgodności woli małoletniego i jego przedstawicieli ustawowych.

http://phie.pl/pdf/phe-2010/phe-2010-1-099.pdf