Strona główna » Publikacje » Publikacje polskie » PROBLEMATYKA ZGODY PACJENTA NA ZABIEG LECZNICZY W POLSKIM USTAWODAWSTWIE

PROBLEMATYKA ZGODY PACJENTA NA ZABIEG LECZNICZY W POLSKIM USTAWODAWSTWIE

14 grudnia 2022

Jedną z podstawowych praw człowieka jest prawo do samostanowienia o sobie, które w prawie medycznym wyraża się poprzez wyrażenie zgody na leczenie przez pacjenta. Dlatego polski ustawodawca chce w jak najlepszy sposób zagwarantować realizację tego prawa, wydał szereg rozporządzeń dotyczących wymagań, jakie muszą być spełnione, aby wyrażać zgodę oraz zapewnił mechanizmy prawne ich ochrony. W artykule Autor przeanalizował przepisy polskiego porządku prawnego dotyczące wyrażania zgody na leczenie przez pacjenta oraz przedstawił poglądy doktryny wypracowane w tej materii.

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/133549/zurzycka_informowanie_pacjenta_o

_podejmowanych_dzia%C5%82aniach_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y