Strona główna » Publikacje » Publikacje polskie » Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej w świetle konstytucyjnej zasady równouprawnienia kościołów i innych wyznaniowych

Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej w świetle konstytucyjnej zasady równouprawnienia kościołów i innych wyznaniowych

14 grudnia 2022

Celem artykułu jest przedstawienie prawa pacjenta do opieki duszpasterskiej z uwzględnieniem statusu prawnego danej grupy wyznaniowej. Analiza prowadzona jest zgodnie z zasadą równości praw kościołów i innych związków wyznaniowych (art. 25 ust. 1 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.). Autor przedstawia prawne gwarancje prawa pacjenta do opieki duszpasterskiej oraz omawia prawo kościołów i innych związków wyznaniowych do sprawowania opieki duszpasterskiej pacjentom podczas hospitalizacji. Ustalenia teoretyczne porównano z praktyką podmiotów medycznych w Polsce w zakresie stosowania prawa do opieki duszpasterskiej. Ostatnia część artykułu zawiera kilka praktycznych propozycji.

http://psjd.icm.edu.pl/psjd/element/bwmeta1.element.psjd-80fcb051-9772-45a8-b81e- aeb92abef6d4