Strona główna » Publikacje » Publikacje polskie » Bioetyka, współczesne wyzwania, a nauka społeczna Kościoła katolickiego

Bioetyka, współczesne wyzwania, a nauka społeczna Kościoła katolickiego

14 grudnia 2022

Opracowanie obejmuje zakres pojęcia oraz znaczenie i rozwój bioetyki, jej wpływ na życie społeczne, a także na inne dziedziny życia ludzkiego. Przedstawiono argumenty przemawiające za rozwojem nauk medycznych i stosowaniem nowych metod terapeutycznych, a także wspomina się o niebezpieczeństwie, jakie one stwarzają. Wskazano na problem, że bioetyka i sposoby korzystania z dostępnej techniki medycznej w wielu przypadkach przeszkadzają Kościołowi katolickiemu, są niezgodne z nauczaniem Kościoła i zagrażają życiu ludzkiemu i porządkowi społecznemu. Do głównych problemów należą: aborcja (ochrona nasciturus), eutanazja, wspomagane samobójstwo, a także namawianie kogoś do tego. Powyższym pytaniom poświęcono wiele dokumentów, listów i przemówień do chwili obecnej, odtąd problemy te są współczesne i dotyczą różnych omawianych środowisk.

https://149.156.189.35/bitstream/handle/11315/2784/Olszewski_Adrian_Bioetyka_pocz% 20tku_%20ycia_problemy_etyczne_2015.pdf?sequence=5