Strona główna » Publikacje » Publikacje polskie » Bioetyka: Przewodnik dla pielęgniarek studenckich

Bioetyka: Przewodnik dla pielęgniarek studenckich

14 grudnia 2022

Etyka jest zasadą, która opisuje to, co jest dobre i prawidłowe, a co złe lub nieprawidłowe w odniesieniu do zachowania. Etyka i praktyka etyczna są włączone do wszystkich aspektów opieki pielęgniarskiej. Zakresem niniejszej książki jest zastosowanie podstawowych zasad etycznych do zagadnień związanych z życiem człowieka, dlatego też zawiera ona moralną ocenę różnych rodzajów zachowań.
Bioetyka farmacja