Strona główna » Publikacje » Publikacje polskie » Komunikacja w relacji pomocowej – aspekt suicydologiczny

Komunikacja w relacji pomocowej – aspekt suicydologiczny

14 grudnia 2022

Niniejsza praca jest podsumowaniem rozważań związanych z tematyką komunikacji w sytuacji pomocowej. Temat związany z aspektem komunikacyjnym jest bardzo często podejmowany przez specjalistów z wielu dziedzin, ale nadal jest to istotny problem i nie ma praktycznych implikacji, które poprawiłyby sytuację. W pracy przedstawiono jedną wybraną metodę projekcji z baterii ankiet przeprowadzonych od 2014 roku. W badaniu wzięły udział osoby w wieku dojrzewania (19–26 lat), w większości z województwa lubelskiego. Ostatecznie uwzględniono odpowiedzi 120 wolontariuszy działających w Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu w Lublinie (Poradnia Psychiatryczna). Badania mają charakter ilościowy i jakościowy. Wyniki przeprowadzonych analiz można włączyć do dyskusji nad definicją i funkcjonowaniem wolontariatu jako zjawiska, które wciąż nie leży w interesie badań w naukach społecznych. Wolontariusze to charakterystyczna grupa, która bezpłatnie zajmuje się różnorodnymi działaniami pomocowymi, jakością i zaangażowaniem w realizowane projekty. Dlatego praca ma wymiar teoretyczny i praktyczny w odniesieniu do załączonych elementów dotyczących metod projekcyjnych, przy pomocy których można uzyskać więcej informacji od grupy badawczej. Czasami poprawna komunikacja w pracy, środowisku czy rodzinie pozwala uniknąć wielu negatywnych sytuacji, w tym związanych z samobójstwem czy samookaleczeniem. Wolontariusze to charakterystyczna grupa, która bezpłatnie zajmuje się różnorodnymi działaniami pomocowymi, dbając o jakość i zaangażowanie w realizowane projekty. Dlatego praca ma wymiar teoretyczny i praktyczny w odniesieniu do załączonych elementów dotyczących metod projekcyjnych, przy pomocy których można uzyskać więcej informacji od grupy badawczej. Czasami poprawna komunikacja w pracy, środowisku czy rodzinie pozwala uniknąć wielu negatywnych sytuacji, w tym związanych z samobójstwem czy samookaleczeniem. Wolontariusze to charakterystyczna grupa, która bezpłatnie zajmuje się różnorodnymi działaniami pomocowymi, dbając o jakość i zaangażowanie w realizowane projekty. Dlatego praca ma wymiar teoretyczny i praktyczny w odniesieniu do załączonych elementów dotyczących metod projekcyjnych, przy pomocy których można uzyskać więcej informacji od grupy badawczej.

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-761ffbad-55e7-4acb- 8f41-096988766c29