Strona główna » Aktualności » Dokumentacja Medyczna

Dokumentacja Medyczna

10 grudnia 2022

Prawo pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej jest ważnym prawem w Polsce. Dokumentacja medyczna zawiera informacje o stanie zdrowia pacjenta oraz o przeprowadzonych u niego czynnościach medycznych. Pacjent lub upoważniona przez niego osoba mają prawo wglądu w dokumentację medyczną. Prawo to może być realizowane na miejscu, gdzie świadczone są usługi medyczne, poprzez przeglądanie, robienie notatek lub zdjęć, a także poprzez wykonywanie kopii, odpisów, wyciągów i wydruków, o ile zostanie na to zgoda lekarza i zostanie uiszczona opłata zgodnie z regulaminem podmiotu leczniczego. W przypadku, gdy pacjent nie upoważnił nikogo do uzyskania dostępu do swojej dokumentacji medycznej, wówczas wystąpienie do rzecznika praw pacjenta, komisji orzekającej o zdarzeniach medycznych lub organów ścigania może być rozważone w celu zweryfikowania właściwego postępowania względem zmarłego pacjenta.