Strona główna » Aktualności » Prawo Do Wyrazania Zgody

Prawo Do Wyrazania Zgody

10 grudnia 2022

Pacjent dokonuje ostatecznego wyboru, jaką czynność medyczną zostanie względem niego wykonana. Dlatego ta decyzja pacjenta musi być świadoma, czyli pacjent musi uzyskać od lekarza wyczerpujące informacje na temat wybranej czynności medycznej. W momencie, kiedy pacjent wyraża zgodę na daną czynność, ponosi on ryzyko związane z jej przeprowadzeniem, w tym ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. W większości polskich szpitali pacjent wyraża swoją zgodę na czynność medyczną poprzez podpisanie formularza zgody. Formularz zgody powinien być przygotowany w taki sposób, by pacjent mógł w pełni zrozumieć, na czym polega dana czynność medyczna i jakie są z nią związane ryzyka. W wielu krajach zachodnich formularze zgody są audiowizualne, dzięki czemu pacjent może zobaczyć na własne oczy, jak przebiega dana czynność.

Formularz zgody powinien być narzędziem, które przygotowuje pacjenta do rozmowy z lekarzem. Dopiero ta rozmowa powinna być podstawą do wyrażenia przez pacjenta zgody na określoną czynność medyczną. Niektóre szpitale stosują tak zwane ogólne formularze zgody, na których pacjent wyraża zgodę na wszelkie interwencje medyczne, jakie zostaną wykonane w danej placówce przez lekarzy i inny personel medyczny. Takie formularze zgody są często prawnie nieważne, ponieważ pacjent wyrażając na nich zgodę, nie ma dokładnych informacji na temat czynności, jakie zostaną wykonane.