Strona główna » Aktualności » Prawna Pozycja Pacjenta

Prawna Pozycja Pacjenta

10 grudnia 2022

Od 10 lat prawa pacjentów są regulowane przez ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W tej ustawie znajdziemy wyjaśnienie różnych pojęć, takich jak pacjent, osoba bliska, dokumentacja medyczna oraz szeroki katalog praw pacjenta. Znajdziemy tam również informacje o pozycji i kompetencjach Rzecznika Praw Pacjenta oraz nowe regulacje dotyczące poza sądowego modelu dochodzenia roszczeń przez pacjentów.

Katalog praw pacjenta jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. prawo do świadczeń zdrowotnych, prawo do wyrażania zgody, prawo do informacji, prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, prawo do odwiedzin pacjenta, a także prawo do leczenia bólu i dostępu do dokumentacji medycznej. Jeśli podejrzewamy, że nasze prawa pacjenta zostały naruszone, możemy zwrócić się do Rzecznika Praw Pacjenta, który pomoże nam w dochodzeniu naszych roszczeń. Warto znać swoje prawa i wiedzieć, jakie możliwości mamy w sytuacjach, gdy nasze prawa są naruszane.